English

Рециклиране

Рециклиране на метален скрап

Човекът рециклира метали от стотици години . Днес , рециклирането на метален скрап или отпадък е установен сериозен производствен процес и създава работа за много хора, особено в страни , които започват да развиват рециклиращата си индустрия . Три вида метали се рециклират и извличат – железни , цветни и благородни метали . Този процес би могъл да бъде Вашата много сериозна и печеливша бизнес възможност!!!

Нашите специалисти в областта на рециклирането на метален отпадък и скрап могат да направят точен класификационен анализ и икономико – технологична обосновка за всеки индивидуален проект !!! Ние вече  разполагаме с необходимия опит и “ ноу –хау “ на нашите изключително професионални партньори , гаранция за изключителна вариантност на решенията , иновативност , коректност и отлични резултати!!!

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ може да ви предложи комплексно решение  при преработката на метален скрап с върхови технологии, подходящо подбрано високотехнологично оборудване и машини / преси , ножици , мелници , шредери , сепаратори, системи за обезпрашаване , обезшумяване и темпериране , ситови модули ,  пулверизатори , преси и др. / , висока степен на автоматизация на работа и контрол , изцяло съобразени с всички Европейски и международни нормативи за опазване на околната среда !


КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ  ще Ви помогне да посрещнете новите предизвикателства, да създадете добър бизнес  и дадете своя принос за опазването на околната среда и живота!

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ и ПАРТНЬОРИ предлагат пълен цикъл на обслужване на своите клиенти  : комплексен анализ , комплексни решения , комплексен проект , коплектни съоръжения / заводи  “ до ключ” ,  съобразени с индивидуалните потребности , монтаж, пускане в действие и обучение на персонала , гаранционен , следгаранционен сервиз и продажба на резервни части , възможност за последващ маркетинг на отработените продукти.