English

Рециклиране

Машини за пелети

Пелети от дървесина, слама или друг отпад от растителен произход  - всички тези пелети са познати като пелети от биомаса. Дървени брикети, сламени, хартия, утайки ит.н всички те също са познати като брикети от биомаса.
Крест Груп прави необходимото за да предложи правилните машини на своите клиенти за да си направят отлично биогориво или биопродукти от отпадъчната биомаса.
Производството на пелети или брикети е процес, изискващ отлични умения, както и точното оборудване, и познания за да се постига максимален ефект. Много често суровината може да е от различен тип и с различни параметри, и добрите познания и правилни решения са от изключителна важност при необходимите корекции и контрол на процеса. Не всяка машина или инсталация за пелети може да произведе пелета с необходимите и отговарящи на стандартите качества.  Постигайки определена форма от биомасата, съвсем не означава, че е произведена пелета, която е ефективна при горене и топлоотдаване.....
Крест Груп е компания, която винаги съдейства при стартиращи производства, анализи на тесни места, подбор на правилните машини и технология, сервизна дейност и най-вече индивидуален подход към всеки частен казус.
Крест Рециклиране  разполагат с отличен, опитен екип за консултации, инсталиране на машини и заводската окомплектовка, за подкрепа и обучение за операторите на производтвените машини и заводи, както и да гарантира следпродажбения гаранционен и извънгаранционен сервиз за безпроблемно функциониране, и спокойствието на своите клиенти в Европа.