English

Рециклиране

Рециклиране на гуми

Непрекъснатият процес на производство и употреба на автомобилни гуми води до сериозно натрупване , дисбаланс и опасност за  околната среда.

Рециклирането на гуми , като процес, е изключително важно , както за околната среда , така и за самите нас и ето защо , трябва да изберем вариант за належащото редуциране на отпадъка и повторната му употреба ,  както и задължителната защита на хората и околната среда от вредни субстанции .

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ  осъзнава сериозността на проблема и на базата на своя опит и своите партнъори предлага иновативност и вариантност при обработването и реализацията на преработения продукт. Съществуват различни начини за третиране на този вид отпадък , като в основата на разработване на проекта е крайния продукт и неговото предназначение.


КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ  ще Ви помогне да посрещнете новите предизвикателства, да създадете добър бизнес  и дадете своя принос за опазването на околната среда и живота!

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ
може да ви предложи комплексно решение  при преработката на излезлите от употреба гуми и реализацията на крайният продукт - т.е. всички основни машини и периферни устройства до редуциране на отпадъка и получаване на желаната гранулометрия . Крайният продукт , в зависимост от своя вид , може да се употребява в химическата и циментовата индустрия, за производство на асфалт, за производство на гумени подови настилки, изолационни настилки  , дренажни системи , в обувната промишленост за подметки , фасадни изолации и орнаменти , бариери и пътни знаци , детски площадки , а е възможно и да бъдат и изгорени с цел производство на енергия.

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ предлагат пълен цикъл на обслужване на клиентите  :
- Комплектни производствени линии  , проектирани  и съобразени с индивидуалните изисквания на купувача,
- Изготвяне на пълен технологичен цикъл ,
- Монтаж, пускане в действие и обучение на персонала на купувача,
- Гаранционен , следгаранционен сервиз и продажба на резервни части