English

Рециклиране


Крест Груп Ко е динамична българска  компания, в сектор рециклираща индустрия и комплексно оборудване , специализирана в консултантско – развойната дейност , иновационни технологии и внедряването им ,  представителството на водещи световни производители в рециклирането на хартия , PVC и PET материали , стъкло , метал , електронен скрап, излезли от употреба автомобили , твърди битови и индустриални отпадъци , автомобилни гуми и др.

Нашият квалифициран екип е компетентен да изпълнява професионално предизвикателни проекти и предложи високотехнологични иновативни комплексни решения за постигане максимални резултати , да изготви точен финансово-производствен анализ , предложи и реализира най-ефективната стратегия и оборудване.
Професионалният сервизен екип гарантира безупречната работа ,поддържането на необходимите и добри производствени параметри и спокойствието на нашите клиенти.