English

Крест Индустриал

Инсталации за миене на гуми

Инсталациите  за миене на гуми, дават решение за предотвратяване замърсяването на околната среда и инфраструктурата, избягване на конфликти и саннкции. Машините за автоматично миене са с атрактивни цени и с минимални изисквания към ресурсите.

Всеки един инвеститор, свързан по един или друг начин с инфраструктурното сторителство и рециклиращата индустрия, частна или обшествена структура, би следвало да си зададе въпроса: - Колко пъти проблеми са възникнали по време на работа, с трафика, с полицията, с надзор на работата, с жителите на населени места, с местни общински и държавни структури и др ...?

Нашите системи за измиване колелата на превозните средства са специално разработени, за да пестят  природните ресурси, работна ръка и време, прекарано в ръчно почистване, работещи без оператори, те могат да работят  24 часа на ден.

Времето за цикъл измиване  е само 30 секунди. Всички наши  модели системи имат система за рециклиране на водата, тя отново се използва приблизително на  98% за следващия автомобил. Те  имат и система за отстраняване на утайките, което позволява по-дълъг живот на съоръжението.

Всеки инвеститор би могъл да прецени позитивите на инсталациите за автоматично миене:

няма  фиксиран оператор; регулируем цикъл на измиване (30 сек.); перфектно измиване на шасито и мостовете; ниска консумация на ел.енергия; оползотворяване и рециклиране на вода за измиване; автоматично отстраняване на утайката; автоматично пускане и спиране на оборудването; лесна  преносимост ; няма разходи за инфраструктура; бърз монтаж и демонтаж ; работи 24 часа на ден, 7 дни в седмицата

Машините за миене на автомобилни гуми  се характеризират с техния функционален  и здрав дизайн, устойчив на атмосферни условия, комбиниран с висока икономичност и ефективност при употреба .

Buceltec  и Крест Груп Ко гарантират комплексна формула на предлагане - консултация,     технология и инженеринг,   модерно производство и инсталиране, помощ, подкрепа и обучение,  глобален сервиз и поддръжка - този допълнителен  набор от услуги е достъпен за всички наши клиенти.