English

Крест Индустриал

Трошачно - пресевни инсталации

В областта на технологичното оборудването за производство на инертни материали, Ф/ма КРЕСТ Индустриал работи в две основни направления :

А/ Трошачно-пресевни системи за производство на инертни материали и
Б/ Трошачно-пресевни системи за преработване и рециклиране на строителни отпадъци.

Френският производител на на трошачно-пресевни изсталации и системи за производство на инертни матераили  ROC Impact ,  произвежда и предлага широка гама оборудване и комлектни ситеми, както стационарни така и мобилни, вкл.:

Челюстни трошачки,
Роторни трощачки,
Конусни трошачки

Произвежданите трошачки се предлагат в комплект със съответно подбрани ситови модули за производството на гамата размери на крйния продукт съобразно зададената от клиента гранулометрия.
Референция за изключително високото качество на предлаганите трошачно-пресевни системи на фирма ROC Impact е факта , че фирма ROC Impact е сертифициран производител и доставчик на оборудване за всички кариери на световния лидер в производството на цимент Група Лафарж . Освен комплектни трошачно-пресевни системи фирма  ROC Impact произвежда и предлага гама от индивидуални  машини и оборудване.

Италианският производител Ф/ма GUIDETTI SrL  произвежда и предлага компактни и високо-производителни мобилни мини трошачни системи за преработване и рециклиране на строителни отпадъци . Фирмата е основана в началото на 80-те години и целенасочено работи и създава вискокотехнологични машини и съоръжения за нуждите на рециклиращата индустрия. Производството на Ф/ма  GUIDETTI SrL се изнася в над 45 старни по света и се подържа от широка мрежа от собствени  представителства и техническо-сервизни бюра.