English

Крест Индустриал

Машини за пътна маркировка

    Ако търсите високотехнологично оборудване и машини за Полагане на Пътна Маркировка , то италианската компания СМС е една от предпочитаните компании в цял свят и производствената гама покрива всичко за направата на качествено маркиране ( вкл пътно маркиращи машини, темпериращи съдове , екипировка за ръчни операции , машини за заличаване на стара и/или ненужна маркировка , изравняване на леки неравности  и др. )
Маркиращите машини са специално разработени по класове за работа в градски условия ( улици ,паркинги , паркове , детски площадки , хипермаркети , вътрешнозаводски комуникации и др.  ) и  за извънградска инфраструктура  ( пътища и магистрали , летища , терминали и др. )
Техниката на шприцоване ( въздушно , безвъздушно или студено пластик полагане ) се определя от вида и дизайна на маркировката , използваната боя и  нейната компонентност .
Собствената технологична и патентована разработка на дюзи и пистолети са определящи за качественото и прецизно нанасяне , редуциране рязко разходната  норма  на боя и  добавки , както и вредните емисии , отделящи се в процеса на полагане.
Машините могат да бъдат самоходни , ръчно управляеми и придвижвани , или с допълнителен подвързващ хидравличен блок за прикачване към МПС .
В последните години , масово производители на бои от Великобритания, Германия, Франция, Швейцария  и Белгия закупуват само машини от СМС , за демонстрация на качествата на своите продукти. Добрата маркировка става с добра машина и добра боя! Единият компонент на ефективния резултат Ви предоставя СМС !
Накратко , петте определящи елемента на лидерството и предпочитанието на СМС маркиращите машини :
- изключително удобни  за ползване ,  маневрени и здрави
- ефективни / разходопестящи и продуктивни
- Разнообразие на модели и възможност за правилен избор
- лесно преконфигуриране на моделите машини
- лесна поддръжка и обслужване
- доставка на резервни части - до 24 часа във всеки край на света!
СМС  имат собствена академия , в която се провеждат специализирани обучения за настоящи и бъдещи клиенти, с цел създаване на добре обучени ползватели и подпомагане на пътно маркировъчната индустрия.
С подобни решения  и набор машини , вие винаги ще имате здрав контрол върху разходите и ще притежавате изключително преимущество спрямо вашите конкуренти. Вашите служители ще бъдат в максимална степен удовлетворени от минималните усилия , лесното боравене и ефективността на работните манипулации.
Сервизното  обслужване на машини и оборудване, както и доставката на резервни части, се извършва от високо квалифицирания инженерен персонал  на  компанията ни в България.