English

Крест Индустриал

Павeта, плочи, бордюри- автоматизирано полагане

СИСТЕМИТЕ на PROBST GmbH  / Германия /
По - бързо , по - качествено , по-евтино !
Probst GmbH Германия проектира , произвежда и  предлага най-широката гама машини , окомплектовка и специализирани инструменти за автоматично полагане  , транспортиране , пакетиране, разтоварване и складиране на паважни настилки – павета , плочи , бордюри , тръби , шахти , преградни елементи и др. , както и ефективни решения за вътрешнозаводски транспорт в производствените предприятия за строителни материали и за строителни обекти .

Повече от 45 г. фирма Probst GmbH е лидер на световния пазар като иновативен и успешно развиващ се производител. Probst GmbH реализира своята продукция в повече от 70 страни в света чрез изключително добре развита дистрибуторска мрежа и сервизни бюра, осигуряващи непосредствена близост до клиентите и гъвкаво сервизно обслужване.

......“ Вече 4-та година налагаме “Добрите иновативни технологични практики “ в държавите от Балканите , съвместно с нашите партньори за този регион фирма Крест Груп България . Използването на нашите технологии и съоръжения  , което от години е нормална практика за западноевропейските строителни фирми , вече е достъпно и в България , чрез новооткритото ни представителство в гр.Варна . Нашите разработки повишават ефективността на операциите многократно , снижават оперативните разходи с около  60%  , а безценния времеви фактор – до възможен минимум ! С нашите машини , технологии и опит и българските строителни фирми ще бъдат в състояние на контрактуват и направят отлична паважна настилка около 1000 кв.м / положена , фугирана и почистена / с двама свои служителя за 5 дни ! .......... “  Уве Хорст

Фирма Probst GmbH произвежда и предлага една изключително широка гама от машини , съоръжения  и инструменти с основни направления :
- Системи за автоматично полагане на паважни настилки / машини за автоматично полагане , хидравлични захващащи устройства , хидравлични установки за рязане на бетонни елементи , системи за транспортиране на бетонни елементи , универсални системи за подготовка на паважната основа
- Системи за автоматично полагане с вакуумно захващане / машини за автоматично и ръчно полагане на павета , плочи , бордюри , тръби , шахти , преградни елементи 
- Захващащи , товарни и транспортни системи за бетонни строителни елементи
- Транспортно-технологични системи и оборудване за вътрешно заводски транспорт , пакетиране, разтоварване и складиране

Производствената гама на фирма Probst GmbH включва мултифункционални манипулатори за транспорт и полагане на специфични и нестандартни бетонни елементи като едрогабаритни бетонни шахти , пръстени , конусни тела , тръби с голям диаметър и др .
За ефективно транспортиране на строителни материали и елементи фирмата предлага широк набор от прикачни съоръжения и захвати , подходящи за монтаж на автокранове и вилични повдигачи.

Над 700 специализирани инструмента и приспособления гарантират качеството и ефективността на изпълнение на строително монтажните работи  и производствени практики !
Машините , окомплектовката и специализираните инструменти на фирма Probst GmbH са  качествени , надеждни ,  ергономични и гарантират висока ефективност на изпълняваните строителни дейности . Те са произведени в заводите ни в Германия и Англия и са съобразени напълно с всички  изискванията на ЕС .