English

Крест Индустриал

Бетонни блокчета и павета

Компания КРЕСТ ИНДУСТРИАЛ е технологична инженерингова структура , която проектира , създава , изработва , монтира , доставя и обслужва комплектни инсталации , оборудване и машини свързани с производството на вибро-пресовани бетонни строителни елементи. Фирмата е основана 1999 година и за този период е разработила и пуснала в експлоатация 12  инсталации за производство на вибро-пресовани изделия ,  работещи в различни страни от Източна Европа, от които 6 в България.

Инсталациите ни  имат затворен цикъл на производство  т.е. всички основни машини и периферни устройства, вкл. вибро преси, транспортни манипулатори, бетонови миксери, микропроцесорно управление , хидравлични елементи и др.  са ангажимент на нашата компания!
Нашите инженерни предложения са на база най-модерни съвременни технологии и висока степен на автоматизация . Отличните партньорски взаимоотношения с най-добрите производители в тази област , ни дават възможност за решения при изключително конкурентно съчетание на качество и цена. Опитът е този , който ни дава възможност да оптимизираме всеки проект и гъвкавост , за да удовлетворим всички изисквания и желания на нашите клиенти.
 
КРЕСТ ИНДУСТРИАЛ и партньори ,  предлагат пълен цикъл на обслужване на клиентите  :
- Комплектни производствени линии , произведени и съобразени с индивидуалните изисквания на купувача,
- Изготвяне на пълен технологичен цикъл и анализ ,
- Монтаж, пускане в действие и обучение на персонала на купувача,
- Гаранционен , следгаранционен сервиз и продажба на резервни части