English

Крест Индустриал


Крест Груп Ко е уважавана българска търговска компания, в сектор индустриално оборудване и пътностроителна техника , специализирана в консултантско – развойната дейност, иновационни технологии и внедряването им, представителството на водещи световни производители на асфалтосмесителни бази, трошачно - пресевни инсталации, производствени линии за бетонни елементи, пътностроителна и комунална техника, и резервни части.

Професионалният сервизен екип гарантира безупречната работа , поддържането на необходимите и добри производствени параметри и спокойствието на нашите клиенти.

Нашият квалифициран екип е компетентен да изпълнява професионално предизвикателни проекти и предложи високотехнологични иновативни комплексни решения за постигане максимални резултати, да изготви точен финансово-производствен анализ , предложи и реализира най-ефективната стратегия и оборудване.