English

Крест Рециклиране

Шредери, Мелници, Гранулатори

Въпросът е , какво още не е отработено от шредерите ни ?  Ние осигуряваме ефективни решения за много широк обхват приложения на шредерите ни от опасни и медицински отпадъци  до гуми, от пластмаси  и  дърво, текстил, хартия, стъкло  до метали , от строителни и  битови отпадъци , осветителни тела до електронен скрап !
Управлението на потоците от отпадъци е силно предизвикателно , поради високата стойност на многобройните  ръчни операции , както и транспортините разходи , а също и негативното влияние върху земята и депата , поради високото съотношение обем-тегло.
Шредирането превръща подадения материал в равномерно насипен с определени размери. Шредирането е първата стъпка в процеса на рециклирането , редуциране .
Материалът се подава в захранващия бункер чрез конвейр , манипулатор или на ръка. Гравитацията увлича материала в камерата за шредиране. Възможно е да има хидравлично бутало , което автоматично да регулира натиска върху въртящия вал. Материалът се разкъсва и нарязва  между въртящи и стационарни ножове . Възможно е шредирането да продължи дотогава , докато материала достигне размери , които ще осигурят преминаването му през пресевна решетка, която може да се разположи под вала. Тази пресевна решетка е предварително средство за сортиране до размер.
След това, допълнително редуциране на размер е възможно с подходящ подбор на други машини. Поради разнородността на материалите и приложенията , шредерите трябва да са с висока степен на гъвкавост и приложност.
Шредерите ни  се конфигурират съобразно всяко свое уникално приложение , с избор на различни дебелини и брой на режещите сегменти , дизайн на куките и  зъбите , диаметър на вала , на дистанционните втулки , мощност  , капацитети, едно валови , двувалови, тривалови, четиривалови , петвалови, с различна степен на автоматизация и контрол на основните параметри , различно ниво на шум , различна скорост на въртене ,захранване , степен на херметизация и др.
Всички ножове  са изработени от специални стомани , произведени са по специален патентован 4-ри стъпков модел и процес  , с който се гарантира изключителна твърдост , продължителност на работа  и ниска себестойност на подръжката.
Машините , които редуцират обем на материала , могат да струват огромни суми .Няма място за грешки . Само експертен анализ на вашето приложение може да спести неоправдани разходи , с подходящ подбор на машина. Имайки това предвид , ще ви помогнем да определите какво точно желаете.
Разбира се , отговора на този въпрос е твърде комплициран, но основно се свежда до четири фактора - 1/ какъв е материала за редуциране , 2/ какъв вид / размер има материала за шредиране , 3/ какво количество материал трябва да се преработи на час , 4/ Какъв краен продукт желаете да получите? Прецизирането на тези 4-ри фактора определят най-добрия начин за инвестиране в шредер , мелница или гранулатор - или пък дори комбинации от тези машини.
Каквото и да е приложението , ние , Крест Груп ще намерим правилното решение заедно с Вас!