English

Крест Рециклиране

Рециклиране на дървесни отпадъци

В  градината , в двора, в гората , в парка , по улицата , в стопанството - вече можете да видите машините на италианския производтсвен гигант PEZZOLATO S.p.A .  Ако ще преработвате дървен отпадък -  Дробене , рязане, компостиране , пресяване, рафиниране , брикетиране ? - PEZZOLATO  и КРЕСТ Груп  , ще ви предложат  оптималните решения и новите за България машини и съоръжения

В тясно сътрудничество с PEZZOLATO  , умело сме подбрали  оптималните модели машини от  гамата , които  ще предлагаме и обслужваме в България , продукти , които дават цялостните решения за ефективно дробене , рязане , компостиране , пресяване , рафиниране, брикетиране  . Без значение колко сложен е казуса за решаване , ние ще предложим необходимата ви машина .

В зависимост от това колко плътни са вашите дървесни отпадъци или какъв е  състава на отпадъка от трева, шума , клони и други , нашите дробилки , шредери , компостери, барабанни сита и редлери , филтриращи системи ще трансформират органичния отпадък в нова почва , обогатен  с хранителни съставки хумус и естествени торове или дървестни пилки за биогорива или отопление в много кратки срокове.

Нашите технологии, машини и иновации в преработката на дървени отпадъци , ще помогнат за по-голяма ефективност , облекчаване натоварването на работниците в  и снижаване разходите в трудовите процеси , за частни , държавни и общински структури и организации  , фермери , арендатори , горски стопанства , служби по озеленяване , служби поддръжка паркове и градини и т.н......