English

Крест Рециклиране

Рециклиране на строителен отпадък

Ясно е , че този вид инсталации и заводи трябва да бъдат изключително здрави и износоустойчиви. Този вид отпадък , строителния , който има много и най-различни включвания , повечето с изключително висока плътност , има силно агресивен ефект върху механика и метални конструкции. Тези инсталации трябва да работят при постоянни и ударни натоварвания, прах и продължително работно време, като винаги трябва да отчитаме и водим от основната задача - да осигуряваме максимална продуктивност и ефективност.

- Сортиране
- Мелене
- Пресяване
- Миене
- Вакуумни технилогии

Ние и нашите партнъори предлагаме  сериозни решения , със сериозно оборудване по сериозни въпроси и казуси в областта на рециклирането на строителен отпадък .  KOMPLET е името на един от престижните производители на челюстни трошачки  ( мобилни и стационарни ) , пресевни модули ( мобилни и стационарни ) , мелници ( подвижни и стационарни ), конвейри и т.н
Ние знаем как да намерим точното решение по вашия казус ....