English

Крест Рециклиране

Мелници

Мелници и Мелене  - машини и технологии
Повече от 100 години немската компания  JEHMLICH GmbH надгражда технологии и качество в сферата на индустриалното фино мелене. Познанието и опитът гарантират идеалното решение за процесите на фино мелене.  Jehmlich и Крест гарантират комплексна формула на предлагане - консултация, тестване, технология и инженеринг,   модерно производство и инсталиране, глобален сервиз и поддръжка.
Клиенти в целия сват работят с нашите специализирани машини и заводи ( повече от 500 ) и преработват различни видове материали в хранителната и фармацевтична индустрия, химическата, рециклиращата, преработвателната и добивна индустрия и сектори в целия индустриален спектър.
Ние се развиваме от непрекъснатите предизвикателства и цели на нашите клиенти и стремежа да им предложим най-доброто техническо решение при най-добрите търговски условия. Ние работим за да обезпечим продължителен успех на нашите клиенти в процесите на фино мелене, трошене, дозиране, хомогенизиране и сепариране и дадем индивидуално решение на всеки един от тях.

Вие сами можете да се убедите в опита и експертността в процесите на консултиране, разработка, планиране, бюджетиране, технологии и инженеринг, производство и обслужване, като проследите материалите, които нашите съществуващи инсталации третират: захар, какао, кафе, сол, подправки, билки, протеини, лимонена киселина, брашно, царевица, лактоза, смеси от мазнини и захари, сладкарски изделия, хранителни фосфати, пигменти,  сушени зеленчуци, преработка на пекарски изделия,  добавки, руди, въглища, варовик, торове, каменна сол, леярски пясъци, цимент,калцит, дърво, целулоза, кости, стъклен гранулат, електронен скрап, кабели, платки, LCD панели, накладки, пластмаси, пепел, филтърен прах , ВЕИ утайки, магнезиев хлорид, железен хидрооксид, уреа, черен въглен, силикон карбид , графит, меден оксихлорид, волфрамов карбид и много други.....
Кое е важно за Вас: най-големият капацитет за вашата инсталация, най-добрата технология, най-добрата  инвестиция, най-ниските оперативни разходи или най-високо качество на продукта?
Дали в хранителната, фармацевтична,  химическата, рециклиращата, преработвателната и добивна индустрия - ние ще намерим и предложим най-доброто решение.
Крест  и партньори работят и полагат усилия   технологичните  решения за мелене да следват новаторските разработки, материали и предлагат точните и ефективни решения и съоръжения, за да  съхраним ценните суровини и материали, като  ги върнем отново в цикъла на производство и бит. Всичко това подкрепено с  "Made in Germany"!
Задайте Вашите въпроси и ние ще Ви осигурим подходящи, ефективни и икономически обосновани решения. С нашия опит,  гарантираме бъдещите Ви  успехи.