English

Крест Рециклиране

Рециклиране на пластмаси

Вие имате сериозно предизвикателство - пластмасите ? - Ние ще предложим правилния и ефективен път за конкретния случай!

Алтернативи, Проектиране, Технологии,  Машини, Инсталации !

Основните изходни суровини за получаване на пластмаси, наречени още полимери, са нефта и природния газ.  Два са основните типа пластмаси – термопластични и термоустойчиви. При синтезирането им често се използват  т. нар. „добавки“ – допълнителни вещества, за да могат да се изградят различните типове връзки  и полимерни вериги, съответно и материали: полиетилен – високо (LDPE) и ниско налягане (HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), полиетилен терефталат (PET), полистирол (PS), полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR), епоксидни смоли , фенолати , биоразградими пластмаси и т.н. 

Пластмасите са евтина суровина, с изключително широко приложение и  устойчиви на влага, химични реагенти и процеси на разлагане. Ето защо ,  пластмасите са и едни от най-големите замърсители, и разграждането им в природата е сравнително бавно – за период от около 300 години , а и  заемат голям обем при  малко относително тегло, което води до бързо изчерпване капацитета на депата.

Най-разпространения начин за оползотворяване на отпадъците от пластмаси е рециклирането им ( механично рециклирани,  химическо рециклиране  и енергийно оползотворяване ) .

Въпреки всички свои предимства , пластмасите трябва екологосъобразно да бъдат оползотворявани и/или рециклирани, за да не се създават рискове от замърсяване на околната среда.

Бъдещото развитие на технологиите и разработването на нови видове пластмаси, ще усложни и тяхното рециклиране и оползотворяване. 

Но Крест Рециклиране и партньори работят и полагат усилия ,  технологичните  ни решения за рециклиране да следват новаторските разработки , материали и предлагаме  точните и ефективни решения и съоръжения , за да  съхраним ценните суровини и материали , като  ги върнем отново в цикъла на производство и бит.