English

Крест Рециклиране

Хранителни отпадъци

Хранителни отпадъци  - машини и технологии
Повече от 20 години  Mavitec Green Energy и Крест Груп Ко се фокусират върху рециклирането на хранителни отпадъци, с цел предотвратяване изхвърлянето на потенциално полезни материали. Тези отпадъци могат да бъдат органични битови отпадъци, изтеглени храни от магазинна мрежа, мазнини и остатъци от ресторанти и снек барове, селскостопански отпадъци и др.
Познанието и опитът дават  идеалното решение за процесите на рециклиране на хранителни отпадъци. Ние гарантираме комплексна формула на предлагане - консултация, тестване, технология и инженеринг,  модерно производство и инсталиране, глобален сервиз и поддръжка.
Разработили сме  уникални системи за рециклиране на тези отпадъци: за пакетирани и непакетирани храни, с ниско и голямо съсдържание на влага, системи за топене и пречистване на мазнини, системи за редуциране обем на отпадъци от селскостопански продукти, системи за пастьоризация и стерилизация, системи за биогаз от оборски и птичи тор, органични отпадъци.
Нашите технологии предлагат: Бърза възвращаемост на инвестиците; Висококачествени вторични продукти; Висококачествени и ефективни машини; Доказани резултати; По-добра хигиена; Ниски транспортни разходи; Екосъобразен подход, отпадъците се превръщат в енергия по траен и устойчив начин;
Производството на биогаз е най-добрия Икономичен, Екологичен, Ергономичен начин за обработка на  тор и органични отпадъци!
Крест Груп Ко  и  Mavitec Green Energy предлагат цялостно решение за газифициране на органичните потоци в енергиен източник, подходящ за много приложения, като: парна инсталация, електричество, топла вода и горещ въздух. Освен енергийния източник се произвежда и висококачествен биопродукт, наречен EcoChar, който има много уникални характеристики.
Фокусирани сме върху предоставяне на система за рециклиране, като  осигуряваме на нашите клиенти множество възможни начини за приходи. Предимствата на нашите системи решават съпътстващите проблеми с оборска и птича тор, органични отпадъци; намаляваме обема на отпадъците до 85%; отработват до 55т/ден за еднопоточна система; Редуцират драстично емиисиите на СО2; възможности за енергийни източници – горещ въздух, пара, електричество; висококачествен краен биопродукт;
Mavitec и Крест  работят и полагат усилия  технологичните  ни решения за рециклиране на хранителни отпадъци  да следват новаторските разработки, предлагаме точните и ефективни решения и съоръжения, за да  съхраним ценните суровини и материали, като  ги върнем отново в цикъла на производство и бит. Ние предлагаме комплексни решения за процесите по обикновен, ефективен и икономически оправдан начин, съобразен с нуждите на нашите клиенти.
Споделете Вашите казуси и ние ще Ви осигурим подходящи, ефективни и икономически обосновани решения. С нашия опит,  гарантираме бъдещите Ви успехи.