English

Крест Рециклиране

Био-метанизационни тунели

Концепцията за " суха ферментация " е заложена в тунелите за производство на биогаз. Тази система предлага технология за третиране на органични фракции , за да се получи качествен биогаз , както и "отработения компост " да бъде преработен според крайните цели на оползотворяването му. Всичко това , се постига с малко оперативни разходи и ниска консумация на енергия.

- непрекъснат процес
- високоефективен метод
- ниски оперативни разходи
- високоефективно производство на биогаз