English

Крест Рециклиране

Компостиращи инсталации и технологии

Повече от 20 години опит в конструирането на компостери и инсталации  ни дава възможност да ви поредложим ефективни решения и машини които произвеждат истински и качествен компост!
Кое е важно за вас- най-големият капацитет за вашата инсталация,най-добрата технология,най-ниските оперативни разходи или най-високо качество на компоста?
Дали в градинарството, селското стопанство или индустрията - ние ще намерим решение.
Задайте вашите въпроси и ние ще Ви осигурим подходящи, ефективни и икономически обосновани решения. С нашия опит,ви гарантираме бъдещите ви успехи.
Разполагаме с различни опции относно третирането на органични фракции, които ни позволяват да предложим решения за открито или закрито компостиране, или тунелно, с автоматично захранване и отвеждане на компостта, при стриктен контрол на биологичния процес. В състояние сме да проектираме и изградим стационарни и/или мобилни съоръжения за рафиниране на компостта, за получаване на високо качество.
Компостирането е естествен процес на гниене или разграждане на органиката от микроорганизми,при определени контролирани условия." Суровият" органичен материал (като растителни, животински, хранителни, някои видове битови и подходящи индустриални отпадъци), предвид че е подходящ за култивиране и добавка към почвата,се ползва и като торов ресурс, след като е  преминал през  процес на компостиране                                                .
Качественият компост е богата органична материя, която играе важна роля  при поддържане на почвената плодородност и директно влияе и върху селскостопанската продукция. Като подхранваща добавка за растенията, той подобрява и физико-химичните и биологични качества на почвата.В резултат на използването му, почвата подобрява устойчивостта към  суша, болести и токсини,  многократно повишава усвояването на хранителните вешества от растителните видове и поддържа активен хранителен цикъл поради наличие на огромна микробна активност. Тези позитивни влияния на компостта предопределят понижение на риск при реколтата, по-висок добив и понижават разходите на фермерите за неорганични торове.
Крест Рециклиране и партньори работят и полагат усилия   технологичните  решения за рециклиране да следват новаторските разработки, материали и предлагат точните и ефективни решения и съоръжения, за да  съхраним ценните суровини и материали, като  ги върнем отново в цикъла на производство и бит.