English

Крест Рециклиране


КРЕСТ ГРУП КО  и  MASIAS RECYCLING предлагат технологии , услуги и решения в областта на управлението и третирането на твърди битови отпадъци , в  комбинация с глобалната си визия за опазване  на околната среда - от цялостни проекти до индивидуално оборудване, услуги  и консултации .

Masias Recycling стартира с проектиране и  производство , а Крест Груп Ко с инсталиране на проекти под ключ за третиране на твърди битови отпадъци преди 20 години. Крест Рециклиране  гарантира бързите и качествени монтажи със своя добре квалифициран инженерен и технически екип , придобил своя опит в изграждането на повече от 120 инсталации , построени в цял свят с приоритети  в Испания, Германия , Австрия, Великобритания, Португалия, Гърция, Турция, Швеция , Япония , Китай, Канада .
И сега ние продължаваме  реализацията на  комплексни  решения за сепариране, механично и биологично третиране , компостиране и третиране на отпадъци по целия свят.  Нашият инженерен отдел , с висококвалифицирани специалисти , проектанти и техници , успешно си сътрудничат с нашите клиенти , за да предложат най-добрата опция във всеки случай, и при нови , и при съсществуващи инсталации , като прилагаме най-новите разработки на нашия отдел развитие.
Гордеем се , че имаме доверието на най-големите компании в света в област Рециклиране и нашата цел е да продължим да бъдем предпочитания партньор!

Проекти под ключ
Третиране на ТБО
Биологично третиране
Биометанизационни тунели
Третиране на опаковки
Алтернативни енергии
Третиране на строителен отпадък
Специални проекти
Обновление на  съществуващи заводи