English

Крест Агри

Плодове

От 15 години името на Крест Агри е  обвързано и с преработването на плодове и износ в прясно, замразено и сушено състояние . Компанията разполага с две заготвителни бази и преработвателно предприятие , разположени в   райони с концентрирано отглеждане на плодове в България .

Ние работим само и единствено със 100 % български плодове от сертифицирани производители ! Продукцията ни е предназначена изцяло за износ . Основно снабдяваме  авторитетни европейски  преработватели от хранително – вкусовата индустрия и търговски организации. Процесът на преработка  , от изкупуването до крайният продукт е базиран на стриктни качествени процедури за контрол по време на целия производствен цикъл и съблюдаване на условията според ЕС нормативи.

Проследяването на продукта е от важно значение и за нас и за нашите клиенти. На въпроса откъде идват Вашите плодове и какъв път са преминали до Вас можете да получите точен отговор в детайли. Едно от най-големите преимущества е, че имаме силно присъствие и контрол при повечето производители на плодове.

Основно сме се фокусирали върху най-популярните в България плодове  , като почти винаги продукцията е приготвена специфично, според индивидуалните изисквания на нашите клиенти :

Ябълка         замразена, сушена
Кайсия         прясна, замразена, сушена
Къпина         замразена
Боровинка черна     замразена
Боровинка синя     замразена, сушена
Череша         замразена
Вишна         замразена
Круша             замразена, сушена
Слива             прясна, замразена, сушена
Малина         замразена
Ягода             замразена