English

Крест Агри

Гъби

Гъбите, дар от природата, са отлична и натурална част от здравословното хранене. Изискванията на съвременния стил на хранене – вкус, натуралност, нисък коефициент на калоричност, високо минерално съдържание, природосъобразност, създават добри перспективи за увеличаване на консумацията на гъби в световен мащаб.

Повече от 15 години името на Крест Агри е синоним на значим и надежден партнъор в бизнеса с преработването на дивораястящи и култивирани гъби. Компанията разполага с три заготвителни бази и преработвателно предприятие, разположени в планинските райони на България , където и събирането и преработването са вековна традиция.

Диворастящите гъби са истински натурален продукт.Ние ги събираме в най-чистите планински региони на България, където няма никаква индустрия. Ние работим само и единствено със 100 % български диворастящи гъби!От дълго време ние снабдяваме с ядливи гъби авторитетни европейски и американски преработватели от хранително – вкусовата индустрия и търговски отганизации. Процесът на третиране, от събирането до крайният продукт е базиран на стриктни качествени процедури за контрол по време на целия производствен цикъл и съблюдаване на условията според ЕС нормативи.

Има много видове диворастящи гъби, но основно сме се фокусирали върху най-популярните и признати, като качества и почти винаги приготвени специфично, според индивидуалните изисквания на нашите клиенти:

Манатарка                   Boletus edulis       

пресни, замразени, сушени 

Пачи крак Cantharellus cibarius пресни, замразени, сушени                                                                    
Майска гъба Calocybe gambosa пресни, замразени, сушени                                                                    
Тръбенка

Craterellus cornucopioides                                 

пресни, замразени, сушени                                                                    
Овчи крак Hydnum repandum пресни, замразени, сушени                                                                    
Рижика Lactarius deliciosus пресни, замразени, сушени                                                                    
Челядинка Marasmius oreades пресни, замразени, сушени                                                                    
Смръчкула Morchela elata / conica пресни, замразени, сушени                                                                    
Кладница Pleurotus ostreatus пресни, замразени, сушени                                                                    
Масловка Suillus luteus пресни, замразени, сушени                                                                    
Съждивка Tricholoma terreum пресни, замразени, сушени                                                                    
Сърнела Macrolepiota   procera пресни, замразени, сушени                                                                    
Печурка Agaricus hortensis  пресни, замразени, сушени