English

Крест Агри


Крест Агри е създадена в България , страна известна със своята природа и диворастящи растителни видове,  земен рай , който служи и се грижи за хората с разнообразните си безценни видове билки, чудесни плодове и зеленчуци.Тясно свързан с околния свят нашия екстензивен бизнес е твърдо обвързан с култивираните и диворастящи плодове и зеленчуци, билки и гъби , както пресни, така и замразени и изсушени. Крест Агри натрупа сериозен опит за 10 успешни години и е уважаван партнъор в повече от 10 Европейски държави.

Ние сме коректни! Ние държим на качеството! Ние създаваме сигурност за нашите партнъори ! Ние  отстояваме нашите ангажименти към всички!
 
Вие ще бъдете поласкани от прецизното ценообразуване и възможността вашите намерения да бъдат осъществени в кратък и дългосрочен план. Ние осъществяваме директен контрол върху всички процеси , което ни помага да получим винаги най-добрите резултати. Качеството за нас се отъждествява с нашето бъдеще. Това е откровената философия , която ни доведе до нивото на което сме сега. Убедени  се , че това ще ни води и занапред , за да бъдем в услуга на нашите сегашни  и бъдещи коректни партъори от цял свят!